Aktuality

JEŠTĚ ZÁŘÍ 2015

2. a 3. třídy navštívily Jičín - město pohádek


 

6. třídy vyrazily do přírody "Poznávat se navzájem"

  

ŘÍJEN 2015

 •   5. 10.   2.A, B plavání - Pardubice; další termíny 12., 19., 26. 10.
 •   6. 10.   1.A, B, C, 3.A semináře s městskou policií na téma dopravní výchova
               17.00 školská rada
 •   8. 10.   2.B, 3.A, B beseda se spisovatelkou Z. Pšeničkovou
               okrskové kolo v minikopané - Choltice, chlapci II. stupeň 
 •   9. 10.   2.C sportovní odpoledne spojené s opékáním špekáčků, ragbyové hřiště
 • 12. 10.   II. stupeň naučný pořad "Planeta Země", kino Přelouč
 • 13. - 15. 10.   sběr starého papíru
 • 20. 10.   2.A, B, C program "Čtenář a kniha", městská knihovna
               17.00 beseda pro rodiče "Tajemný svět depozit", aula ZŠ, vchod z ul. Školní
 • 22. 10.   7.A, B, 8.A muzikál "Výtečníci", VČD Pardubice
               "Kavkazský křídový kruh" VČD, pro majitele předplatného, odjezd v 15.45 od gymnázia
               16.00 "Strašidelná dílnička", akce pro předškoláky a jejich rodiče 
 • 27. 10.   II. stupeň "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - celodenní projekt ve spolupráci s:
                              HZS Pardubice, DDM Přelouč, Autoškolou Peml
               "U školy snad straší?!" - strašidelná procházka zahradou školy
                                                   18.00 - předškoláci
                                                   19.00 - žáci 1. - 3. tříd
 • 28. 10.   státní svátek
 • 29., 30. 10. podzimní prázdniny

 

SBĚR PAPÍRU

13. 10.                      14.00 - 16.30
14. 10.   7.15 - 8.00   14.00 - 16.30
15. 10.   7.15 - 8.00
Kontejner bude přistaven na dvůr v ul. Školní, mezi budovu školy a školní jídelnu.
Nesbírají se krabice ani kartony, papír proto nedávejte do krabic, ale pouze svažte.
Pokud máte možnost, papír zvažte.
Děkujeme všem, kteří se ke sběru připojí!

 

Akce pro rodiče!

20. 10. 17.00 POZORUHODNÝ SVĚT DEPOZIT (dobrovolné, zdarma)

Jedná se o přednášku - besedu (asi 1,5 hodiny) na téma finanční gramotnosti. S firmou ASIS máme spolupráci v rámci celoškolních projektů pro žáky a výborné zkušenosti. Budou nám v rámci této spolupráce připravovat besedy pro žáky i pro učitele a nabídli také přednášku pro rodiče (případně další veřejnost). Této nabídky jsme využili a zveme Vás 20. 10. k nám do školy, budova II. stupně, vchod z ulice Školní ("nová přístavba").

 

Akce pro předškoláky a jejich rodiče!

22. 10. 16.00 STRAŠIDELNÁ DÍLNIČKA

Přijďte se poprvé podívat se svým dítětem do budovy školy. V menším kolektivu předškoláčků si děti za pomoci rodičů (prarodičů) a učitelů I. stupně vyrobí svoje strašidýlko, prohlédnou si budovu I. stupně a seznámí se s prostředím. Děti se tak pomalu, hravou a nenásilnou formou, začnou připravovat na vstup do školy. Zodpovíme vaše dotazy. Akce se koná v budově I. stupně v ulici Kladenská, s sebou nic nepotřebujete. Zároveň budou děti pozvány na večerní "strašidelnou" procházku zahradou školy, která se pro ně uskuteční 27. 10. 2015 v 18.00.

 

16. 11. 2015 mají žáci ředitelské volno