Aktuality

16. 1. proběhl zápis, při kterém bylo zapsáno 72 žáků do budoucích 1. tříd. Přestože někteří z nich budou žádat
o odklad, budou v příštím školním roce opět otevřeny tři první třídy. Více fotografií najdete ve fotogalerii. 

 

Informace o průběhu zápisu pro rodiče budoucích prvňáčků ZDE

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE

LEDEN 2015  

 • 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015 vánoční prázdniny
 •   5. 1.   začátek vyučování v 8.00
 •   5. - 8. 1.   Tříkrálová sbírka, účast žáků 7. - 9. tříd dle dobrovolného přihlášení
 •   6. 1.   15.00 - 17.30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 1. STUPNI
              zveme všechny zájemce o prohlídku školy a zodpovězení dotazů ohledně školní docházky
 •   8. 1.   14.00 - 17.30 INFORMAČNÍ DEN pro rodiče našich žáků
              vyučující jsou k dispozici: I. stupeň - ve svých třídách
                                                   II. stupeň - v kabinetech
                                                   p. uč. Fišerová a Vítová: 14.00 - 15.30 - I. st. bez 5. tříd
                                                                                       15.45 - 17.30 - II. st. + 5. třídy
 • 12. 1.   1.A, B, C, 2.A - VČD "Klaun Bruno a čarovný klíč", odjezd v 9.30 od sportovní haly
 • 13. 1.   okresní kolo ve futsalu, CH II. stupeň, Moravany
 • 15. 1.   návštěva 1. tříd z MŠ Kladenská
 • 16. 1.   14.00 - 18.00 ZÁPIS DO 1. TŘÍD, budova v ul. Kladenská
             mimo tento termín můžete děti kdykoliv do 15. 2. 2015 zapsat v kanceláři školy
 • 19. 1.   VČD "Mezi nebem a zemí" - představení pro majitele předplatného, odjezd 15.45 od G   
 • 26. 1.   14.10 pololetní pedagogická rada
 • 28. 1.   8.A, B - Planetárium Hradec Králové, exkurze v rámci fyziky
 • 29. 1.   předávání pololetního vysvědčení
 • 30. 1.   jednodenní pololetní prázdniny
 • 31. 1. - 7. 2.   lyžařský výcvik žáků 7. tříd + dalších zájemců z vyšších ročníků
                      Jizerské hory, středisko Severák, chata Slovanka
                      odjezd 31. 1. ve 13.00 od gymnázia; návrat 7. 2. kolem 13.00 ke gymnáziu
 • 16. - 22. 2.   jarní prázdniny

 

Dne 16. 1. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem "Dodávka tabletů pro ZŠ Smetanova Přelouč".
Potřebné dokumenty ke stažení zde nebo na op-vk.cz.
Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Specifikace a zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Návrh smlouvy