Aktuality

JEŠTĚ BŘEZEN 2016

"VODA" - DVOUDENNÍ PROJEKT I. STUPNĚ

více fotografií najdete ve fotogalerii

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

  

 DUBEN 2016

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU
 26. 4.                     14.00 - 16.30
 27. 4. 7.15 - 8.00    14.00 - 16.30
 28. 4. 7.15 - 8.00
 Papír prosím svažte, pokud máte možnost i zvažte.
 Nesbírají se krabice ani kartóny!
 Kontejner bude přistaven do dvora v ul. Školní, mezi ZŠ a ŠJ.
 Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojí!

 •   1. 4.   4. a 5. třídy "Hodina Komenského" - divadelní představení ve VČD Pardubice
             6.A, B - dívky, beseda s Mudr. Blažkovou o dospívání 
 •   4. 4.   2.C, 3.A, 3.B - plavání, bazén Pardubice, další termíny 11., 18., 25. 4.
 •   6. 4.   minifotbal - okresní kolo, Pardubice, vybraní žáci z II. stupně
 •   8. 4.   "Právo pro každý den" - oblastní kolo soutěže, vybraní žáci z 8. a 9. tříd
 • 12. 4.   14.10 čtvrtletní pedagogická rada
             17.30 schůzka Klubu rodičů a přátel školy - třídní důvěrníci (učebna Hv) 
 • 14. 4.   vybíjená - okrskové kolo, SH Přelouč, vybraní žáci 6. tříd
 • 15. 4.   9. ročník - přijímací zkoušky na SŠ s maturitou
 • 18. 4.   5. ročník - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
             vybíjená - okresní kolo chlapci, 6. ročník, Moravany
 • 19. 4.   vybíjená - okresní kolo dívky, 6. ročník, Moravany
             16.00  třídní schůzky II. stupeň + 4.B, 5.A, 5.B
 • 20. 4.   7.A, B exkurze Kutná Hora (dějepis)
             4.A, B "Já a můj domov" - ročníkový projekt 4. tříd
 • 21. 4.   16.00  třídní schůzky I. stupeň (bez 4.B, 5.A, 5.B)
 • 21. - 22. 4. "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - šestihodinový projekt I. stupeň
 • 26. 4.   hokejbal - okresní kolo, chlapci 8. a 9. ročník, Pardubice
             "Jistě, pane ministře" - VČD, pro majitele předplatného, odjezd v 15.45 od G
 • 26., 27., 28. 4. - sběr starého papíru ve dvoře mezi ZŠ a ŠJ
 • 29. 4.   1.A, C - nocování ve škole 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků ZDE.

Upozorňujeme rodiče, že Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice otevřela konzultační hodiny pro rodiče, žáky i učitele bez předchozího objednání od dubna 2016.
Každý sudý čtvrtek 13.30 - 16.30. 
Na adrese Žižkova 1612, Přelouč (areál naší ZŠ - I. stupeň, vchod ze strany hřiště).